Ett av våra huvudsakliga mål på Alesco är att ersätta den öppna lågan i verkstäder runt om i världen. Detta hjälper till att skapa, inte bara säkrare arbetsmiljöer utan det är också ett mer effektivt och tidsbesparande sätt att lossa de bultar som sitter fast.

 

”Något av det mest givande när jag möter våra kunder är att höra hur våra induktionsvärmare har förbättrat deras arbetsmiljö genom att vara ett bättre och säkrare alternativ till gas och öppen låga vid lossande av metall.”
Camilla Market & Sales Manager | TEAM ALESCO


Skapa en ren och säker miljö/arbetsmiljö

Det finns många säkerhetsfördelar med uppvärmning genom induktion eftersom det inte finns några öppna lågor, gas eller andra typer av externa värmekällor som kräver ytterligare säkerhetsåtgärder. I sin tur innebär detta att inget syre konsumeras och att inga ångor, rök eller avfall alstras genom processen. All värme är lokaliserad till den del den appliceras på, vilket ytterligare förbättrar användarvänligheten och säkerheten. Bristen på direktkontakt mellan värmekällan och arbetsstycket förhindrar korrosion och kontaminering. Denna ökade precision gör också att det finns mindre inre restspänning i materialen. En stor fördel med induktion är att själva Induktorn/verktyget du använder vid värmningen, inte skadar omgivande material. Man behöver alltså inte oroa sig för att gummi, plast, trä, glas skadas vid arbetet.

Att arbeta med induktion är annorlunda än att arbeta med öppen låga, eftersom värmen omedelbart skapas djupt inne i den del du värmer. Induktionen skapar en omedelbar skillnad i temperatur mellan ledens olika delar, vilket leder till rörelse som ”bryter” bindningen och minskar det vridmoment som krävs för att frigöra leden.

Spara tid och energi

Användningen av induktiva värmeverktyg erbjuder mycket snabb, exakt och energieffektiv uppvärmning. Det är också en skonsam process jämfört med öppen låga och du sparar tid eftersom du inte behöver demontera värmekänsliga delar eller vänta på att verktyget ska värmas upp – Starta din maskin, välj den effekt du behöver utifrån den metall du arbetar med och påbörja därefter uppvärmningen. Uppvärmningen sker via högfrekventa magnetfält och eftersom värmen genereras i själva arbetsstycket förloras ingen energi under transporten.

Alescos produktplattform består av hela två stycken bärbara induktionsvärmare med olika ut-effekter (A80 och ACE12), samt en mellanmaskin (INTER 8/12) som har fokus på mobilitet både fysiskt och effektmässigt. Våra maskiners metod för värmeproduktion innebär att strömmen kan stängas av så snart arbetet är klart. Det betyder inte bara att du sparar både tid och pengar utan också att miljöpåverkan minskas.

Våra maskiner gör ditt jobb enklare! Titta runt lite på vår hemsida, vi har som sagt ovan flera olika induktionsvärmare och tillbehör, som passar till olika typer av verkstäder beroende på vad just din verkstad specialiserar sig på. På våra sociala medier, kan du hitta mer bilder och videor som visar hur en induktionsvärmare kan vara användbar för dig och dina kollegor.

”Har din verkstad en Induktionsvärmare så kan ni minska antalet sjukskrivningar på er arbetsplats! Vanliga skador på axlar och rygg samt klämskador kan undvikas genom att låta induktionsvärmen göra det tyngsta jobbet åt dig när du ska lossa något som sitter fast. Alescos Induktionsvärmare är vattenkylda. Det innebär att ditt verktyg alltid är kallt och att ni kan lägga ifrån er verktyget utan att behöva tänka på brandrisk.”
Andreas Application Engineer | TEAM ALESCO

När vi pratar med våra kunder ute på mässa eller vid besök på verkstäder så brukar de som använder induktionsvärme prata om att det är : tidsbesparande, ingen öppen låga, bättre arbetsmiljö, mindre ångor vid värmning av målade delar, omedelbar expansion av leden etc.

I en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket under 2021 upptäckte man allvarliga brister i arbetsmiljön på 6 av 10 bilverkstäder. Vill ni läsa mer om arbetsmiljö på Svenska Arbetsmiljöverkets hemsida HÄR