Om Induktionsvärme

Induktionsvärmning är en kontaktfri metod som kan användas för att värma upp metaller. Induktionsvärmaren skapar ett alternerande magnetfält som genererar virvelströmmar inuti materialet. Det är dessa virvelströmmar som genererar värmen.

VAD ÄR INDUKTIONSVÄRME?

Induktiv värmning innebär att elektriskt ledande material värms upp utan kontakt eller låga. Istället använder induktorn växelström för att generera ett elektromagnetisk fält, som i sin tur skapar virvelströmmar inuti arbetsstycket och värmer upp det inifrån.

HUR FUNGERAR DET?

När man talar om induktion talar man ofta om induktionsvärmarens effekt. Men effekten är bara en av tre viktiga parametrar. De andra två är arealen över vilken effekten produceras, och frekvensen. Effekten per enhetsareal är en mycket viktig parameter, där själva induktorn är helt avgörande för att uppnå hög effekttäthet.
På detta område är Alesco världsledande.

Den sista faktorn, frekvensen, är alltid en kompromiss. I princip gäller att ju lägre frekvensen är, desto djupare magnetisk penetration får du in i materialet. Alescos trefasmaskiner arbetar i en fixerad frekvens på 15–18 kHz (beroende på modell) vilket skapar värme djupt inne i materialet – och generellt är det detta du vill ha. Vid värmning på högre frekvenser skapar man istället ytvärme, vilket innebär risk för överhettning och ytskador.

VILKA ÄR FÖRDELARNA?

De viktigaste användningsområdena för våra induktionsvärmare är att lossa mekaniska leder, värmeriktning och för-/eftervärme av svetsade detaljer i produktionsprocesser.

Att arbeta med induktion är annorlunda än att arbeta med öppen låga, eftersom värmen omedelbart skapas djupt inne i den del du värmer. Induktionen skapar en omedelbar skillnad i temperatur mellan ledens olika delar, vilket leder till rörelse som ”bryter” bindningen och minskar det vridmoment som krävs för att frigöra leden.

Spara tid och energi – Användningen av induktiva värmeverktyg erbjuder mycket snabb, exakt och energieffektiv uppvärmning. Det är också en skonsam process jämfört med öppen låga och du sparar tid eftersom du inte behöver demontera värmekänsliga delar eller vänta på att verktyget ska värmas upp – Så snart strömmen flyter börjar uppvärmningen via högfrekventa magnetfält och eftersom värmen genereras i själva arbetsstycket förloras ingen energi under transporten.

Bärbarheten gör det enkelt att implementera, kontrollera och använda nästan var som helst, medan metoden för värmeproduktion innebär att strömmen kan stängas av så snart arbetet är klart. Det betyder inte bara att du sparar både tid och pengar utan också att miljöpåverkan minskas.

Skapa en ren och säker miljö – Det finns många säkerhetsfördelar med uppvärmning genom induktion eftersom det inte finns några öppna lågor, gas eller andra typer av externa värmekällor som kräver ytterligare säkerhetsåtgärder. I sin tur innebär detta att inget syre konsumeras och att inga ångor, rök eller avfall alstras genom processen.
All värme är lokaliserad till den del den appliceras på, vilket ytterligare förbättrar användarvänligheten och säkerheten. Bristen på direktkontakt mellan värmekällan och arbetsstycket förhindrar korrosion och kontaminering. Denna ökade precision gör också att det finns mindre inre restspänning i materialen. Induktorn värmer inte upp andra material som gummi, plast, trä, glas eller ens den omgivande luften.

Nyckelord: tidsbesparande, ingen öppen låga, bättre arbetsmiljö, mindre ångor vid värmning av målade delar, omedelbar expansion av leden etc.

Våra maskiner gör ditt jobb enklare! Titta runt lite på vår hemsida. Där hittar du bilder och videor som visar hur en induktionsvärmare kan vara användbar för dig.

Pin It on Pinterest

Share This