Allmänna villkor för Alesco AB Online Shop

 

1. INTRODUKTION
1.1 Detta dokument informerar dig om de villkor som vi tillhandahåller för köp av de produkter som anges på vår webbplats
eller andra enheter som är associerade med Alesco International AB. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från vår webbplats. Genom att beställa någon av våra produkter godkänner du att du är bunden av dessa villkor.
1.2 Dessa allmänna villkor (“Villkor”) gäller alla avtal som ingåtts mellan dig och oss, Alesco International AB, Neongatan 10, 431 53 Mölndal, Sverige (“Alesco”, “oss”, “vi” eller “vår”), när du använder vår webbplats för att bläddra och köpa våra produkter. Betalningsmottagare, Alesco AB, Sverige.

2. DIN STATUS
2.1

Genom att göra en beställning via vår webbplats garanterar du att: 
(1) du är en person som agerar för ett företag; och  
(2) du är bosatt i Europeiska unionen; och
(3) du är juridiskt tillåten att ingå bindande avtal å ditt företags vägnar; och
(4) du är minst 18 år gammal; och 
(5) de produkter som du beställer är avsedda för professionellt bruk inom ditt företag (och inte för uthyrning) 
 
3. DIN BESTÄLLNING HOS OSS
3.1 Visningen av produkter på vår webbplats utgör inte ett rättsligt bindande erbjudande utan är enbart en inbjudan att göra beställningar. 

3.2 Genom att klicka på “Beställ” i sista steget i beställningsprocessen lämnar du in ett bindande erbjudande om att köpa de produkter som visas i orderöversikten. Efter att ha skickat ordern kommer du att få en orderbekräftelse via e-post. Avtalet mellan oss kommer endast att bildas när vi skickar dig den slutliga orderbekräftelsen.
 
3.3 På vår webbplats kan du välja produkter genom att placera dem i kundvagnen. Du kan slutföra din beställning genom att gå till din kundvagn och följa stegen på de efterföljande sidorna på vår webbplats. Du kan ändra eller avbryta din beställning när som helst innan du klickar på “Beställ nu”. Endast genom att klicka på knappen “Beställ nu” lägger du ett bindande erbjudande för inköp av produkterna.
 
3.4 Om vi inte kan acceptera din beställning, till exempel eftersom den valda produkten inte finns i lager eller inte längre finns tillgänglig, kommer vi att informera dig om detta via e-post och vi kommer inte att behandla din beställning. Om du redan har betalat för produkten kommer vi att återbetala hela beloppet inklusive leveranskostnader så snart som möjligt.
3.5 Även om vi har gjort vårt yttersta för att visa våra produkter så korrekt som möjligt, är färgerna och bilderna på våra produkter som visas på webbplatsen endast för illustrativa ändamål. Även om vi har gjort allt vi kan för att visa färgerna exakt, kan vi inte garantera att en enhets visning av färgerna korrekt återspeglar produktens färg. Dina produkter kan skilja sig något från dessa bilder. 

3.6 När det gäller vissa produkter kan ett ordermaximum gälla som kommer att kontrolleras av Alesco baserat på adress och IP-adressinformation.
 
4. ORDERBEKRÄFTELSE
 
4.1 Efter din beställning kommer du att få ett bekräftelsemail som innehåller en sammanfattning av din beställning. Observera att det är ditt ansvar att hålla reda på denna information och vi är inte skyldiga att behålla information om din beställning. 
 
5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
5.1 För att kunna behandla din beställning behöver vi följande information: 

(1) ditt för- och efternamn;
(2) företagsnamn;
(3) organisationsnummer;
(4) e-postadress;
(5) telefonnummer;
(6) leveransadress;
(7) din betalningsinformation; och
(8) all annan information som behövs för att behandla din beställning. 
5.2 Du garanterar att all information som du tillhandahåller oss kommer att vara korrekt och fullständig.
5.3 Du bekräftar och accepterar att vi kommer att behandla dina personuppgifter för att behandla din beställning och för att förse dig med alla produkter eller tjänster som du begär via webbplatsen. 
 
6. PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR
6.1 Priset på produkterna på webbplatsen visas utan moms om inte annat anges. Om du köper på vår svenska webbshop faktureras ytterligare moms för alla produkter som levereras till Sverige när du checkar ut. För andra länder utanför Sverige tillkommer ingen moms.

6.2 Det är alltid möjligt att trots våra bästa ansträngningar kan vissa av de produkter som anges på vår webbplats vara felaktigt prissatta. Vi kontrollerar normalt priserna innan vi accepterar din beställning så att, där produktens rätta pris vid ditt beställningsdatum är lägre än vårt angivna pris vid ditt beställningsdatum, kommer vi att ta ut det lägre beloppet när vi skickar produkten till dig. Om produktens rätta pris vid ditt beställningsdatum är högre än det angivna priset kommer vi att kontakta dig för dina instruktioner innan vi accepterar din beställning.
 
6.3 Priser kan ändras när som helst, men ändringar påverkar inte beställningar som vi redan har skickat en beställningsbekräftelse för.
 
6.4 Full betalning krävs vid beställningstillfället. Betalningen av produkterna kan göras via faktura eller direktbetalningar och behandlas av vår betrodda tredje parts betalningsleverantör. Din användning av betaltjänster för att köpa produkter kommer att omfattas av villkoren för tillämplig betalningsbehandlare.
 
6.5 Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs på webbplatsen. Du samtycker omedelbart till att uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra din transaktion och kontakta dig vid behov. Du samtycker uttryckligen till att vi inte är ansvariga för förlust eller skada som uppstår till följd av inlämning av falsk eller felaktig information.
 
7. FRAKTKOSTNADER
7.1 Leveranskostnaderna kommuniceras tydligt i produktbeskrivningen och i orderöversikten och utöver produktpriset. 
7.2 Vid en leverans till ett land utanför EU godkänner du att bära alla ytterligare import- och exportkostnader samt alla tullar, skatter och avgifter. 

8. ÄGANDERÄTT
8.1 Produkterna förblir vår egendom till full betalning. Vi förbehåller oss rätten att inte behandla din beställning eller skicka några produkter förrän betalningen är säkert mottagen. Om du av någon anledning får produkter som du inte har betalat för förbehåller vi oss rätten att återfå dessa produkter från dig. 
 
9. LEVERANSVILLKOR
9.1 Vi levererar produkterna i enlighet med villkoren i din beställning. 

 
9.2 Vi kommer att leverera dem till dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 30 dagar efter den dag då vi accepterar din beställning. Beräknade leveranstider visas på vår webbplats. 
 
9.3 Om vårt utbud av produkter försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Förutsatt att vi gör detta är vi inte ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det finns en risk för betydande försening kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få återbetalning för alla produkter du har betalat för men inte fått. 
 
9.4 Om inte alla produkter som du beställer finns i lager, meddelar vi dig. Vi förbehåller oss rätten att leverera en del av din beställning och, efter eget val, antingen (1) återbetala dig för de levererade produkterna eller (2) leverera de utestående produkterna till dig när de finns i lager igen. 
 
9.5 Om leveransen av produkterna misslyckas på grund av ditt fel (till exempel där du ger oss felaktig leveransinformation) kan vi annullera din beställning. Vi återbetalar alla betalningar som du redan har gjort för relevanta produkter efter avdrag för uppkomna kostnader (inklusive administrationsavgifter och / eller andra avgifter) för misslyckade försök att leverera produkten till dig. 
 
9.6 Om den beställda produkten inte är tillgänglig (till exempel för att vi är slut i lager) kan vi avbryta din beställning. Vi kommer utan dröjsmål att informera dig om sådana omständigheter och, i förekommande fall, föreslå leverans av en jämförbar produkt till dig. Om det inte finns någon jämförbar produkt tillgänglig, eller om du inte vill ha den, återbetalar vi alla betalningar som redan gjorts för den produkten. 
 
9.7 En produkt är ditt ansvar från den tidpunkt då vi levererar produkten till den adress du gav oss. 
 
10. DIN ÅNGERRÄTT
10.1 Du har rätt att returnera köpta produkter mot återbetalning inom trettio (30) dagar från det att du mottagit produkterna av någon anledning. Produkterna måste returneras oanvända, i skick skickat till dig och med originalförpackningen. 
 
10.2 Om du vill returnera köpta produkter, vänligen meddela oss skriftligen via order@alesco.se. Du måste bifoga en kopia av ditt inköpsbevis med din returnerade produkt. 
 
10.3 Returnera alla produkter du vill återlämna till oss på returadressen som du har fått i bekräftelsemeddelandet vi skickar till dig inom 14 dagar efter att du berättat att du vill utöva din rätt att returnera produkter. 
 
10.4 Du är ansvarig för att betala fraktkostnaden om du väljer att returnera produkter till oss. Du ansvarar för den fullständiga kostnaden för produkten / produkterna om de går förlorade eller blir stulna under sin returresa till oss, så vi rekommenderar att du använder en spårad leveranstjänst som är försäkrad på lämpligt sätt. 
 
10.5 Vi återbetalar din produkt så snabbt som möjligt till din ursprungliga betalningsmetod. Observera att du måste skicka ett e-postmeddelande till order@alesco.se om din ursprungliga betalningsmetod har upphört för att göra alternativa arrangemang. Vi behandlar din återbetalning inom 14 dagar efter mottagandet.
 
10.6 Observera att vi inte gör någon återbetalning förrän vi har fått relevanta produkter från dig och bekräftat att de inte har skadats eller använts.
 
10.7 Vi har rätt att hålla tillbaka eller minska återbetalning på produkter som redan har använts och / eller som har skadats eller på annat sätt har minskat i värde.
 
10.8 Om du vill göra ändringar i de produkter du har beställt, kontakta oss via e-post order@alesco.se Vi meddelar dig om ändringen är möjlig. Om det är möjligt kommer vi att meddela dig om eventuella ändringar i priset på produkterna, tidpunkten för leveransen eller något annat som skulle vara nödvändigt till följd av din begärda ändring och ber dig bekräfta om du vill fortsätta med förändringen.
 
11. FELAKTIGA PRODUKTER ELLER INTE SOM BESKRIVET
11.1 Om dina produkter är defekta eller har skadats under transporten har du rätt att ersätta produkterna utan kostnad. Du måste dock inspektera produkten utan fördröjning efter leverans och inom 48 timmar rapportera ditt problem till oss.
 
11.2 Vi förbehåller oss rätten att avvisa återbetalningsförfrågningar som avser produkter som har skadats av kunder när de har använts eller inte sköts korrekt.
 
11.3 Om du har rätt att få en återbetalning på detta sätt kommer vi också att återbetala det pris du betalade för produkterna och alla standardleveransavgifter som du betalade för dem (vilket exkluderar kostnaden för eventuell snabb eller specialleverans som du kanske har valt för).
 
11.4 Om du har rätt till och begär återbetalning kommer vi att behandla detta så snart som möjligt efter att ha mottagit den returnerade felaktiga produkten från dig och bekräftat det rapporterade felet och i vilket fall som helst inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet och tillverkningen den bekräftelsen. 
 
12. ANSVAR OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR
12.1 Vi garanterar dig att alla produkter som köpts från oss via vår webbplats är av tillfredsställande kvalitet och rimligt lämpliga för de ändamål för vilka produkter av det slaget ofta levereras.
 
12.2 Vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, affärsförlust, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet. Vi utesluter också uttryckligen allt ansvar för förlust eller skada som kan uppstå av dig som ett resultat av ditt brott mot dessa villkor.
 
12.3 Baserat på nuvarande teknik kan datakommunikation inte garanteras vara felfri och / eller tillgänglig när som helst. Vi är inte ansvariga för konstant och kontinuerlig tillgänglighet av vår webbplats.
 
12.4 Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredjepartswebbplatser.  
 
12.5 Du bekräftar och samtycker till att vi inte är ansvariga för någon förlust eller skada som kan orsakas av dig som ett resultat av tillgången till dessa externa webbplatser eller resurser, eller som ett resultat av att du litar på fullständighet, noggrannhet eller förekomsten av reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.
 
12.6 Vårt totala samlade ansvar för alla anspråk som du kan göra mot oss i samband med avtal och / eller någon användning av dig av webbplatsen eller produkterna får inte överstiga värdet på de berörda produkterna. 
 
13. SLUTBESTÄMMELSER
13.1 Dessa villkor är fullständiga och slutgiltiga. 
 
13.2 Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation.
 
13.3 Var och en av styckena i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olagliga, förblir de återstående styckena i full kraft.
 
13.4 Detta avtal är mellan dig och oss. Inget annat företag har rätt att genomdriva några av dess villkor.
 
13.5 Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig för att du bryter mot detta avtal, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att hindra oss att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.
 
13.6 Du kan väcka rättsliga förfaranden avseende produkterna i svenska domstolar.
 
13.7 Du bekräftar och accepterar att Villkoren och alla tvister eller anspråk (inklusive icke-avtalsenliga) som uppstår på grund av eller i samband med det eller dess ämne eller bildande ska styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lag.
 
13.8 Vår e-postadress är: order@alesco.se och telefonnummer är +46 31 711 47 50

Dessa villkor fastställdes av oss den 14 januari 2021

Allmänna villkor för Alesco AB Online Shop

 

Pin It on Pinterest